Nadkrokevní izolace pomocí stříkané PUR pěny

je určena pro šikmé střechy a respektuje nejmodernější způsob řešení zateplení střech s uložením tepelné izolace nad krokvemi. Jedná se o vytvoření souvislé vrstvy nastříkáním uzavřené pěny v libovolné tloušťce přímo na záklop palubek (pohledový z interiéru) umístěný na krokvích, příp. OSB desky. Pro vymezení tloušťky vrstvy stříkané uzavřené pěny je použito I-OSB nosníků kotvených běžnými vruty přes palubky do krokví. Aplikovaná vrstva uzavřené pěny má vynikající tepelně izolační vlastnosti (λ = 0,020 W/mK) a dokonale přilne k záklopu i I-OSB nosníkům. Nemění fyzikální vlastnosti ani tvar s časem ani povětrnostními vlivy. Minimálně zatěžuje střešní konstrukci a při síle izolantu 14 cm odpovídá zateplení tloušťky cca 25 cm klasickou minerální vatou, takže nedegraduje stavbu esteticky a zároveň splňuje doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U pro šikmé střechy do sklonu 45 st., resp. U požadované pro nízkoenegetické domy uvedené v příslušné normě. Takto nastříkaná vrstva uzavřené polyuretanové pěny je paropropustná, na střešním plášti funguje jako parobrzda s ekvivalentní difůzní tloušťkou cca 10,2 m. Má hydroizolační vlastnosti a chrání tak střešní konstrukci před povětrnostními vlivy po dobu, kdy je střecha bez střešní krytiny.Na I-OSB nosníky je osazena obvyklá skladba střešní konstrukce, tj. pojistná hydroizolační folie, kontralatě a skládaná střešní krytina na střešní latě, příp. plechová střešní krytina na dřevěném záklopu.

Takto provedená nadkrokevní izolace nevyžaduje systémové kotvící šrouby užívané u deskových PU systémů, kde kotvy tvoří tepelné mosty.

Řešení nadkrokevní izolace stříkanou polyuretanové pěnou je výhodné z těchto praktických důvodů:

• Druhý den po provedení krovu včetně záklopu lze u běžného rodinného domu aplikovat stříkanou uzavřenou    pěnu během jediného dne a ochránit tak stavbu před srážkami.

• Ve srovnání se systémy využívající polyuretanových desek při řešení nadkrokevní izolace je výše popsané řešení    nezanedbatelně ekonomicky výhodnější.

• Při použití palubkového záklopu na hoblované prvky krovu je po dokončení střechy realizován zároveň podhled v    celém podkroví stavby.

Výše popsané řešení bylo použito při stavbě vzorového domu našeho nového projektu „Jizerské chalupy“.První den montáže – osazení stropních trámů, palubkového záklopu trámů a sestavení kompletního krovu z hoblovaných prvků.


Druhý den montáže – provedení palubkového záklopu v celé ploše střechy (zároveň vzniká pohledové podkroví), montáž I-OSB nosníků, dokončení komínu.


Třetí den montáže - realizace nadkrokevní izolace nastříkáním polyuretanové uzavřené pěny – po dokončení je stavba ochráněna proti srážkám.
Nabízené technické řešení máme chráněno užitným vzorem a je zapsáno v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví jako užitný vzor číslo 27272
Více informací také na webu Úřadu průmyslového vlastnictví http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm - užitný vzor č. 27272