Izolace plochých střech

Společnost HK Stavební nabízí také zateplení plochých střech rodinných domů a průmyslových hal provedením nástřiku vrstvy polyuretanové uzavřené pěny libovolné tloušťky (čím silnější vrstva, tím lepší tepelně izolační vlastnosti) o objemové hmotnosti 40 – 47 kg/m3. Hmotnost tohoto dvousložkového materiálu minimálně zatěžuje střešní konstrukci a vytváří souvislou pochozí vrstvu beze spár. Tato lehká tepelná izolace dokonale přilne téměř k jakémukoliv podkladu. Aplikace tohoto produktu má hydroizolační vlastnosti (systém dva v jednom). Rovněž nahrazuje oplechování střešních prvků a doplňků (atiky, komíny, prostupy, střešní vpustě, světlíky, atd.) a eliminuje tak veškerá problematická místa střešního pláště (nastříkaná vrstva pěny souvisle přechází s vodorovné plochy do svislé), protože aplikovaná vrstva polyuretanové pěny je homogenní, beze spár. Nastříkaná vrstva polyuretanové pěny jednoduše kopíruje tvar střechy, takže nevytváří tepelné mosty. Uzavřená polyuretanová pěna nevyžaduje dodatečné kotvení ani zatížení a je paropropustná. Na střešním plášti funguje jako parobrzda s ekvivalentní difůzní tloušťkou cca 1,2 m, přičemž vodní pára minimálně ovlivňuje vynikající tepelně izolační vlastnosti produktu.

Plně nahrazuje tradiční povrchy z asfaltových pásů, falcovanou plechovou krytinu, PVC folii apod na pochozích plochých střechách. Jako dlouhodobou ochranu proti UV používáme uzavírací akrylátový nátěr.

Užití aplikace uzavřené polyuretanové pěny je optimální je z ekonomického hlediska. V zimě šetří vynaložené prostředky za vytápění objektů, v letě elektřinu za klimatizaci.

• aplikace uzavřené polyuretanové pěny je vhodná pro provedení nových plochých pochozích střech, kde je   řešením tepelné izolace objektu a plně nahrazuje povlakovou střešní krytinu. Během aplikace lze jednoduše    vytvořit normou předepsané spády

• využitím aplikace uzavřené polyuretanové pěny na starší střechy zákazník nahradí rekonstrukci stávající střešní    krytiny a navíc získává bonus vylepšením tepelně izolačních parametrů stávající střechy

Systém dva v jednom – optimální skladba Vaší pochozí ploché střechy