Dokonalé zateplení dřevostaveb

Pomocí aplikace stříkané polyuretanové dvousložkové pěny provádíme i zateplování obvodových stěn dřevostaveb. Stříkaná polyuretanová pěna umožňuje provedení souvislé vrstvy bez tepelných mostů. Tento způsob zateplení eliminuje lidský faktor, který výrazným způsobem rozhoduje o kvalitě při montáži klasického zateplení. Nastříkat polyuretanovou pěnu nelze ledabyle. Aplikuje se speciální technologií pod tlakem 120 atm. Po nástřiku pěna okamžitě expanduje a dokonale se přilepí k podkladu. Vyplní každou spáru či škvíru. Konstrukce zateplené stříkanou polyuretanovou pěnou vykazují dlouhou životnost. Tato tepelná izolace nemění fyzikální vlastnosti ani tvar s časem ani nedegraduje povětrnostními vlivy. Zabraňuje pronikání živočichů a má výborné akustické vlastnosti. Minimálně zatěžuje konstrukci, objemová hmotnost je 35 kg/m3 u uzavřené pěny a cca 10 kg/m3 u otevřené pěny. Nezanedbatelnou výhodou takového způsobu zateplení dřevostavby je rychlost provedení díky nenáročnému přesunu velkého objemu materiálu nízké hmotnosti. Tepelnou izolaci celého objektu lze provést za jediný den.

Pro zateplení stěn dřevostaveb nabízíme jak cenově příznivější variantu aplikace otevřené pěny, tak i aplikace uzavřené pěny, která je vhodná pro difúzně otevřené konstrukce obvodových stěn.

Obvodový plášť umíme realizovat i jako provětrávanou fasádu s pomocí stříkané polyuretanové pěny, jejíž technické řešení máme zaregistrované u Úřadu průmyslového vlastnictví jako užitný vzor č. 28255.

Provedení tepelné izolace stěn dřevostavby má neposlední řadě i ekonomický význam. Zákazník to rozpozná při ročním vyúčtování za energie spotřebované za vytápění objektu.


Nastříkaná polyuretanová pěna do stěny dřevostavby z interiéru vyplní doslova každou škvíru