Izolace šikmých střech

I přes rozsáhlé zkušenosti z provádění zateplování střech minerální vatou u v minulosti realizovaných staveb rodinných domů společnost HK Stavební spol. s r.o. preferuje zateplování šikmých střech stříkanou polyuretanovou pěnou. Kromě všestranně lepších vlastností otevřené i uzavřené pěny ve srovnání s obvykle používanými materiály je vyšší kvalita zateplení zaručena vlastním způsobem provádění: namísto obvyklého uložení klasické minerální vaty podél trámů střešní konstrukce, kdy vždy vzniká větší nebo menší mezera, se polyuretanová pěna aplikuje stříkáním pro tlakem až 120 atm, čímž se materiál dokonale přilepí k podkladu (trámu) a rozpínáním dokonale vyplní jakoukoliv mezeru nebo škvíru a to souvisle, beze spár a bez tepelných mostů. Už z principu je vyplnění konstrukce tepelnou izolací v případě užití pěny nepoměrně dokonalejší v porovnání s klasickou vatou bez ohledu na lepší tepelně izolační vlastnosti polyuretanové pěny.

V zásadě se nabízejí dvě varianty zateplení šikmých střech při aplikaci stříkané dvousložkové polyuretanové pěny mezi trámy konstrukce krovu:

1) aplikace uzavřené (tvrdé) polyuretanové pěny s objemovou hmotností 35-40 kg/m3:
 • hydroizolační vlastnosti, nevyžaduje parozábranu, funguje jako parobrzda
 • součinitel tepelné vodivosti λ od 0,020 W/mK (dle typu produktu a jeho použití) - 12 cm uzavřené pěny je jako      cca 21 cm minerální vaty
 • dlouhodobá životnost, nemění fyzikální vlastnosti s časem ani fyzikálními vlivy
 • zabraňuje pronikání živočichů (kuny, myši atd.)
Ceník je k dispozici na vyžádání

2) aplikace otevřené (měkké) polyuretanové pěny s objemovou hmotností 10-15 kg/m3:
 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK (srovnatelný s minerální vatou vyšší kvality)
 • výborná akustická izolace
 • dlouhodobá životnost, nemění fyzikální vlastnosti s časem ani fyzikálními vlivy
 • při proniknutí vody do střešního prostoru nemění své vlastnosti
Ceník je k dispozici na vyžádání

Stříkaná polyuretanová pěna dokonale vyplní zateplovaný prostor.

Izolace plochých střech

Společnost HK Stavební nabízí také zateplení plochých střech rodinných domů a průmyslových hal provedením nástřiku vrstvy polyuretanové uzavřené pěny libovolné tloušťky (čím silnější vrstva, tím lepší tepelně izolační vlastnosti) o objemové hmotnosti 40 – 47 kg/m3. Hmotnost tohoto dvousložkového materiálu minimálně zatěžuje střešní konstrukci a vytváří souvislou pochozí vrstvu beze spár. Tato lehká tepelná izolace dokonale přilne téměř k jakémukoliv podkladu. Aplikace tohoto produktu má hydroizolační vlastnosti (systém dva v jednom). Rovněž nahrazuje oplechování střešních prvků a doplňků (atiky, komíny, prostupy, střešní vpustě, světlíky, atd.) a eliminuje tak veškerá problematická místa střešního pláště (nastříkaná vrstva pěny souvisle přechází s vodorovné plochy do svislé), protože aplikovaná vrstva polyuretanové pěny je homogenní, beze spár. Nastříkaná vrstva polyuretanové pěny jednoduše kopíruje tvar střechy, takže nevytváří tepelné mosty. Uzavřená polyuretanová pěna nevyžaduje dodatečné kotvení ani zatížení a je paropropustná. Na střešním plášti funguje jako parobrzda s ekvivalentní difůzní tloušťkou cca 1,2 m, přičemž vodní pára minimálně ovlivňuje vynikající tepelně izolační vlastnosti produktu.

Plně nahrazuje tradiční povrchy z asfaltových pásů, falcovanou plechovou krytinu, PVC folii apod na pochozích plochých střechách. Jako dlouhodobou ochranu proti UV používáme uzavírací akrylátový nátěr.

Užití aplikace uzavřené polyuretanové pěny je optimální je z ekonomického hlediska. V zimě šetří vynaložené prostředky za vytápění objektů, v letě elektřinu za klimatizaci.

• aplikace uzavřené polyuretanové pěny je vhodná pro provedení nových plochých pochozích střech, kde je   řešením tepelné izolace objektu a plně nahrazuje povlakovou střešní krytinu. Během aplikace lze jednoduše    vytvořit normou předepsané spády

• využitím aplikace uzavřené polyuretanové pěny na starší střechy zákazník nahradí rekonstrukci stávající střešní    krytiny a navíc získává bonus vylepšením tepelně izolačních parametrů stávající střechy

Systém dva v jednom – optimální skladba Vaší pochozí ploché střechy