Izolace šikmých střech

I přes rozsáhlé zkušenosti z provádění zateplování střech minerální vatou u v minulosti realizovaných staveb rodinných domů společnost HK Stavební spol. s r.o. preferuje zateplování šikmých střech stříkanou polyuretanovou pěnou. Kromě všestranně lepších vlastností otevřené i uzavřené pěny ve srovnání s obvykle používanými materiály je vyšší kvalita zateplení zaručena vlastním způsobem provádění: namísto obvyklého uložení klasické minerální vaty podél trámů střešní konstrukce, kdy vždy vzniká větší nebo menší mezera, se polyuretanová pěna aplikuje stříkáním pro tlakem až 120 atm, čímž se materiál dokonale přilepí k podkladu (trámu) a rozpínáním dokonale vyplní jakoukoliv mezeru nebo škvíru a to souvisle, beze spár a bez tepelných mostů. Už z principu je vyplnění konstrukce tepelnou izolací v případě užití pěny nepoměrně dokonalejší v porovnání s klasickou vatou bez ohledu na lepší tepelně izolační vlastnosti polyuretanové pěny.

V zásadě se nabízejí dvě varianty zateplení šikmých střech při aplikaci stříkané dvousložkové polyuretanové pěny mezi trámy konstrukce krovu:

1) aplikace uzavřené (tvrdé) polyuretanové pěny s objemovou hmotností 35-40 kg/m3:
 • hydroizolační vlastnosti, nevyžaduje parozábranu, funguje jako parobrzda
 • součinitel tepelné vodivosti λ od 0,020 W/mK (dle typu produktu a jeho použití) - 12 cm uzavřené pěny je jako      cca 21 cm minerální vaty
 • dlouhodobá životnost, nemění fyzikální vlastnosti s časem ani fyzikálními vlivy
 • zabraňuje pronikání živočichů (kuny, myši atd.)
 • Ceník je k dispozici na vyžádání

2) aplikace otevřené (měkké) polyuretanové pěny s objemovou hmotností 10-15 kg/m3:
 • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK (srovnatelný s minerální vatou vyšší kvality)
 • výborná akustická izolace
 • dlouhodobá životnost, nemění fyzikální vlastnosti s časem ani fyzikálními vlivy
 • při proniknutí vody do střešního prostoru nemění své vlastnosti
 • Ceník je k dispozici na vyžádání

Stříkaná polyuretanová pěna dokonale vyplní zateplovaný prostor.