Služby


V oblasti realitních služeb působíme od roku 2004. Hlavním pilířem činnosti je zprostředkování prodeje stavebních pozemků a prodej rodinných domů pocházejících z výstavby společnosti.

Potenciálním zájemcům o koupi nebo prodej nemovitostí jsou k dispozici naše bohaté dlouholeté zkušenosti z oboru realit a provádění staveb, poctivé transparentní jednání, profesionální přístup a v neposlední řadě rozsáhlá nabídka stavebních pozemků inzerovaná na nejnavštěvovanějších realitních portálech a v databázi stavební spořitelny. Samozřejmostí je připomínkování veškerých smluv klienty, případně jejich právními zástupci.

Zájemcům o koupi nemovitosti zajišťujeme úplné a pravdivé informace o kupované nemovitosti. Ze zájemcem složeného rezervačního poplatku na koupi nemovitosti standardně hradíme:
•  úplný právní servis smluvně zajištěný u advokátní kanceláře orientující se v problematice nemovitostí, tj. přípravu kupní a budoucí kupní smlouvy, vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí
•  sjednání smlouvy o úschově finančních prostředků mezi prodávajícím a kupujícím pro realizaci koupi nemovitosti u smluvní advokátní kanceláře
•  poplatky za zajištění podkladů
•  poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí
•  sjednání poradenství týkajícího se financování nemovitosti prostřednictvím bankovního úvěru


Nad rámec výše uvedených služeb jsme kupujícím schopni zajistit:
•  dispoziční studii uvažovaného domu vypracovanou architektem včetně půdorysů a umístění stavby na zamýšlenou parcelu - napomůže nejen při rozhodování konkrétní koupě, ale i k získání souhlasného stanoviska stavebního úřadu ještě před vlastním pořízením pozemku a kupující se tak vyhne případnému rozčarování nad v některých případech zcela odlišnou představou orgánů státní správy o bydlení v lokalitě
•  geodetické vytýčení parcely
•  daňové poradenství včetně podání příslušných daňových přiznání
•  notářskou úschovu finančních prostředků pro realizaci kupní ceny


Zájemcům o prodej nemovitosti poskytujeme zdarma :
•  inzerci na nejnavštěvovanějších realitních portálech a v databázi stavební spořitelny
•  úplný právní servis smluvně zajištěný u advokátní kanceláře orientující se v problematice nemovitostí
•  sjednání smlouvy o úschově finančních prostředků mezi prodávajícím a kupujícím pro realizaci koupi nemovitosti u smluvní advokátní kanceláře.


Nad rámec výše uvedených služeb jsme prodávajícím schopni zajistit:
•  geodetické vytýčení parcel, případně vyhotovení geodetického plánu pro rozdělení parcely oprávněným zeměměřičským inženýrem
•  zajištění dokumentace týkající se rozdělení parcely nezbytné pro katastr nemovitostí
•  daňové poradenství a znalecký odhad nemovitosti včetně podání příslušných daňových přiznání
•  notářskou úschovu finančních prostředků pro realizaci kupní ceny.


Vždy se jedná o objektivní a nestrannou realizaci převodu nemovitosti bezpečného pro obě strany obchodu, tj. prodávajícího i kupujícího.